"Anioły bożonarodzeniowe"

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Skołyszyn do udziału w świątecznym konkursie plastycznym „ANIOŁY BOŻONARODZENIOWE”.
Termin składania prac do 3 grudnia 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
Szczegółowe informacje znajdują się w  regulaminie.

Informacja o konkursie:
13/4491017
gok@skolyszyn.pl

 


REGULAMIN


1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „ANIOŁY BOŻONARODZENIOWE”
2. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnego wyobrażenia anioła bożonarodzeniowego.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Skołyszyn.
5. Techniki wykonania prac są dowolne: forma przestrzenna – (glina, gips, papier, masa solna, drewno, techn. mieszane itp.), forma płaska – (prace rysunkowe i malarskie, collage itp.)
6. Termin składania prac do 3 grudnia 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
7. Na odwrocie pracy należy trwale dołączyć informacje o autorze: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.
9. Prace ocenione będą przez komisję powołaną przez organizatora.
10. Oceniane będą: samodzielność, estetyka wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.
11. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe, klasy 0-III
- szkoły podstawowe, klasy IV-VI
- gimnazja
12. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
13. Organizator planuje zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Informacja o konkursie:
13/4491017
gok@skolyszyn.pl


Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji GOKiCz w Skołyszynie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi