Promocja dziedzictwa kulinarnego i artystycznego Gminy Skołyszyn

 

 

 

 

 

 

16 listopada 2012r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Przysieki Nasz Dom” podpisali w Rzeszowie umowę na realizację projektu pt. „Ludowo, smacznie i kolorowo- organizacja warsztatów i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gminy Skołyszyn” współfinansowanego z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

Projekt zaplanowany do realizacji od marca do września 2013r. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie ma na celu pielęgnowanie tożsamości kulturowej poprzez promocję lokalnych produktów żywnościowych oraz twórczości artystycznej i kulturalnej z terenu gminy Skołyszyn.

 W ramach projektu zaplanowano organizację warsztatów kulinarnych i artystycznych (malarskich, z rzeźby, z decoupage itp.), skierowanych do różnych grup wiekowych, imprezy kulturalnej promująca potrawy tradycyjne charakterystyczne dla Gminy Skołyszyn i kiermasz rękodzieła ludowego oraz wydanie publikacji.

Organizacja otwartych warsztatów kulinarnych skierowanych do mieszkańców gminy Skołyszyn, ma na celu przybliżenie mieszkańcom wiedzy na temat naszych tradycji kulinarnych, a warsztaty z rękodzieła, które będą prowadzić twórcy ludowi z regionu uzupełnią ofertę kulturalną przeznaczoną dla mieszkańców. Udział w zajęciach i imprezie kulturalnej podsumowującej realizację projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz  pozwoli na promocję rodzimych artystów.

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego wynosi 19 735,35 zł, co stanowi 90% wartości projektu.

K. Lubaś

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi