100. rocznica odzyskania niepodległości

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości pod pomnikiem Bohaterów i Ofiar II wojny światowej w Skołyszynie mieszkańcy gminy Skołyszyn uczcili pamięć poległych, pomordowanych i zaginionych Polaków, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń. 

Wieńce pod pomnikiem Bohaterów i Ofiar II wojny światowej w Skołyszynie złożyły delegacje Urzędu Gminy Skołyszyn, Rady Gminy Skołyszyn, Zarządu  Oddziału Gminnego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Skołyszynie, Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, Szkoły Podstawowej w Przysiekach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura.

Po części oficjalnej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Marta Gąsiorowska zaprosiła zebranych na część artystyczną  do GOKiCz w Skołyszynie.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie mieszkańcy wspólnie odśpiewali hymn Polski, wysłuchali chóru MISJONIS oraz obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie oraz uczestników zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Dzieci i młodzież przygotowana przez Urszulę Czerwińską wystawiła program "Pamięć w nas". W dalszej części spotkania zgromadzeni na sali widowiskowej wspólnie z Zespołem Lisowianki śpiewali polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

11 listopada 2018 odbyła się również premiera dwóch filmów przygotowanych podczas warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa.  Animacja poklatkowa "Gmina Skołyszyn wczoraj i dziś" oraz spot "Kocham To Miejsce" powstały w ramach projektu Nasza Niepodległa Gmina Skołyszyn (realizowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”).

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie wystawy "Nasza Niepodległa Gmina Skołyszyn" zawierającej stare fotografie idokumenty oraz degustacja domowych ciast przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Harklowej, Lisowa, Przysiek, Skołyszyna, Siepietnicy i Święcan.

W uroczystościach udział wzięli między innymi: Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura; Wójt elekt Gminy Skołyszyn  Bogusław Kęcisz; Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak;  Proboszcz Parafii w Skołyszynie  ks. Tadeusz Wawryszko, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Stanisław Pawluś; Radni Gminy Skolyszyn: Jan Hajduk,  Zdzisław Dąbrowski, Józef Kielar, Roman Klisiewicz, Dariusz Łyszczarz,  Władysław Trzeciak, Stanisław Wojdyła oraz nowo wybrani radni do Rady Gminy: Bogusław Ciołkosz, Janusz Łyszczarz, Krzysztof Sarnecki i Dorota Woźniak, Skarbnik Gminy Skołyszyn  Jacek Kedzior; sołtysi: Ryszard Furmanek - sołtys Skołyszyna, Stanisław Goleń sołtys Siedlisk Sławęcińskich  i sołtys Pustej Woli Ryszard Maczuga, dyrektorzy szkół i instytucji: Hubert Hasiak (Dyrektor SP w Skołyszynie), Łucja Biernacka (Dyrektor SP w Jabłonicy), Paweł Gutkowski (Dyrektor SP w Przysiekach) oraz przedstawiciele Zarządu  Oddziału Gminnego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Skołyszynie z Prezesem Zarządu Władysławem Depczyńskim.

GOKiCz


FOTO: ZBIGNIEW BERKOWICZ

Więcej zdjęć na naszej stronie: http://gokicz.skolyszyn.pl/artykul/450/100._rocznica_odzyskania_niepodleglosci

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi