"Anioły bożonarodzeniowe"

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Skołyszyn do udziału w świątecznym konkursie plastycznym „ANIOŁY BOŻONARODZENIOWE”.
Termin składania prac do 3 grudnia 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
Szczegółowe informacje znajdują się w  regulaminie.

Informacja o konkursie:
13/4491017
gok@skolyszyn.pl

 


REGULAMIN


1. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest organizatorem konkursu plastycznego „ANIOŁY BOŻONARODZENIOWE”
2. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie własnego wyobrażenia anioła bożonarodzeniowego.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Skołyszyn.
5. Techniki wykonania prac są dowolne: forma przestrzenna – (glina, gips, papier, masa solna, drewno, techn. mieszane itp.), forma płaska – (prace rysunkowe i malarskie, collage itp.)
6. Termin składania prac do 3 grudnia 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
7. Na odwrocie pracy należy trwale dołączyć informacje o autorze: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
8. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie, przez jednego autora.
9. Prace ocenione będą przez komisję powołaną przez organizatora.
10. Oceniane będą: samodzielność, estetyka wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.
11. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe, klasy 0-III
- szkoły podstawowe, klasy IV-VI
- gimnazja
12. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
13. Organizator planuje zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
15. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
16. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
17. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Informacja o konkursie:
13/4491017
gok@skolyszyn.pl


Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zastrzega sobie prawo wykorzystania prac plastycznych do potrzeb konkursu i promocji GOKiCz w Skołyszynie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: DZ.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi