Ćwiczenia jednostek OSP i PSP

W dniu 5.06.2018 r. Grupa Operacyjna KW PSP z Rzeszowa niespodziewanie przeprowadziła międzypowiatowe ćwiczenia pod kryptonimem "Powódź", które odbyły się przy rzece Ropa na wyrobiskach żwirowyvh w Skołyszynie. W ćwiczeniach udział brały JRG Jasło i JRG Dębica oraz jednostki OSP Gminy Skołyszyn: OSP KSRG Skołyszyn, OSP KSRG Święciany, OSP Pusta Wola, OSP Przysieki, OSP Siepietnica i z tereny Gminy Jasło: OSP KSRG Trzcinica i OSP KSRG Osobnica. W Urzędzie Gminy uruchomiono aplikacyjnie funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Piasek z pobliskiej żwirowyvh dostarczyła Spółdzielnia Rolwód. Na miejsce ćwiczeń został zadysponowany przez KDR patrol Policji którego zadaniem było przepilotowanie zastępu z pompą z JRG Dębica. Ćwiczący mieli do wykonania 3 zadania: ewakuację osób z zagrożonych terenów, umacnianie wałów poprzez rozłożenie rękawów wodnych, workowanie i podnoszenie wałów oraz wypompowywanie wody z rozlewisk. Ocenę ćwiczeń KP PSP w Jaśle otrzyma w późniejszym terminie. Dziękuję wszystkim strażaków za poświęcenie swojego czasu, przybycie na alarm i za ciężką pracę w upale.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi