Ćwiczenia Obrony Cywilnej

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania, na podstawie Zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia  19.08.2018 r., w dniach 6 - 7 września 2018 r.  zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie zgrywające obrony cywilnej na temat: „ Realizacja zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Jednym z elementów ćwiczeń, w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy godziną 9.00 a 15.00, będzie przeprowadzenie głośnej próby syren alarmowych polegającej na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych – „ogłoszenie alarmu” i „odwołanie alarmu”.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Sygnały alarmowe uruchomione będą przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy Skołyszyn - Szef Obrony Cywilnej Gminy – Zenon Szura

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi