Dzień Strażaka

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie Skołyszyn miały charakter uroczystości gminnej. W dniu 5 maja br.  Wójt Gminy  Skołyszyn wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP byli organizatorami uroczystego apelu, który miał szczególną wymowę, wpisując się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także „Roku Bolesława Chomicza” ustanowionego z racji 140. Rocznicy urodzin i 10. rocznicy sprowadzenia do kościoła w Skołyszynie relikwii św. Floriana. W trakcie apelu zostały przekazane profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprzęt do ratownictwa medycznego o wartości ponad 42 tysięcy złotych trafił do jednostek OSP: defibrylatory AED – OSP Święcany i OSP Lisów, zestawy PSP R-1 – OSP Bączal Dolny, OSP Harklowa, OSP Pusta Wola i OSP Przysieki, torby R0 – OSP Kunowa, OSP Lipnica Górna, OSP Siepietnica, OSP Sławęcin Siedliska. Jednostki OSP Bączal Górny, OSP Jabłonica i OSP Skołyszyn, które nie zostały objęte dofinansowaniem przez Fundusz Sprawiedliwości otrzymały umundurowanie bojowe zakupione z budżetu Gminy Skołyszyn z dotacją Związku OSP RP. Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości jednostki OSP otrzymały specjalne podziękowania za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków oraz ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Gminy Skołyszyn.

W uroczystościach udział wzięły delegacje ze wszystkich jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście w osobach: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Członek Prezydium ZOW Związku OSP RP w Rzeszowie dh Stanisław Święch, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Z-ca Dowódcy JRG mł. bryg. Piotr Śmietana, emerytowani komendanci nadbryg. Bogdan Kuliga i st.bryg. Wiesław Latoszek, Członkowie ZOP ZOSP RP w Jasle dh ks. Tadeusz Wawryszko – powiatowy kapelan strażaków, dh Józef Marszałek, dh Jacek Kędzior, dh Wiesław Światek, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak wraz z radnymi Rady Gminy, Wójt Gminy Zenon Szura, Prezes ZOG ZOSP RP dh Władysław Depczyński, Wiceprezes ZOG ZOSP RP dh Stanislaw Gołosiński, Sekretarz ZOG ZOSP RP dh Krzysztof Słowik, Skarbnik ZOG ZOSP RP dh Krystyna Zięba.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi