Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

Kierownik: Marta Gąsiorowska

Pracownicy:

Teresa Gorczyca

Władysława Kołodziej

Monika Stanisławczuk

Maria Sychta

Jadwiga Szarek

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 283

tel. 13 44 910 89

e-mail: biblioteka@skolyszyn.pl

 

Godziny pracy GOK:

poniedziałek: od 10.00 do 20.00

wtorek:         od 10.00 do 20.00

środa:            od 10.00 do 20.00

czwartek:      od 10.00 do 20.00

piątek:           od 10.00 do 20.00

w soboty i niedziele w zależności od odbywających się imprez.

 

Godziny pracy biblioteki:

Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek: od 10.00 do 18.00

wtorek:            od 10.00  do 18.00

środa:              od 10.00  do 18.00

czwartek:        od 09.00  do 17.00

piątek:              od 10.00  do 18.00

 

 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Harklowej

Pracownik: Monika Stanisławczuk

Godziny pracy:

wtorek:         od 09.00 do 16.30

czwartek:      od 09.00 do 16.30

piątek:           od 09.00 do 14.00

 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Święcanach

Pracownik: Monika Stanisławczuk

Godziny pracy:

poniedziałek: od 8.30 do 16.30

środa:            od 8.30 do 16.30

piątek:           od 14.30 do 18.30

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest instytucją kultury, która została utworzona przez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami. Organizatorem jest Gmina Skołyszyn. Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury. Popiera działania na rzecz krzewienia czytelnictwa, promowania książek i biblioteki. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
·
gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
·
popularyzacja książek i czytelnictwa,
·
udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
·
organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
·
prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
·
współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

OFERTA GOKiCz W SKOŁYSZYNIE:

Ośrodki kultury to najczęściej pierwsze miejsca, gdzie młodzi ludzie poznają swoje predyspozycje, doskonalą je, pokazują odbiorcom na co ją stać. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie artystycznego hobby młodego człowieka, ale też uruchamianie drzemiących w nim pokładów wrażliwości i kreatywności oraz przygotowanie do świadomego uczestniczenia w życiu artystycznym.

 

Zajęcia cykliczne dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Artystyczny klub malucha (zajęcia plastyczne) - zajęcia bezpłatne

Muzyczny klub przedszkolaka (nauka gry na keyboardzie) - zajęcia bezpłatne

Rytmika - zajęcia bezpłatne

Zabawy logopedyczne - zajęcia bezpłatne

Klub Motyli Książkowych - zajęcia bezpłatne

 

Zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:

Warsztaty muzyczne: keyboard - zajęcia bezpłatne

Warsztaty muzyczne: wokal - zajęcia bezpłatne

Pracownia plastyczna - zajęcia bezpłatne

Dziecięce Studio Teatralne  - zajęcia bezpłatne

Taniec nowoczesny dla młodzieży (młodzież gimnazjalna)- zajęcia bezpłatne

Pracownia Decoupage - zajęcia bezpłatne

 

Zajęcia dla dorosłych:

GOKiCz w Skołyszynie posiada również stałą ofertę dla osób dorosłych. Wszystkie nasze inicjatywy mają na celu rozwój integracji i aktywności społeczności lokalnej.  Proponujemy zajęcia dla  ludzi młodych i seniorów. Każda okazja daje powód do spotkań i miłego spędzenia czasu.

Warsztaty komputerowe dla seniorów (Podczas czterech spotkań seniorzy będą mieli okazję poznać ogólną obsługę komputera, poznać metody pracy z edytorem tekstu oraz nauczyć się  korzystania z Internetu w celu zdobywania i wymiany informacji) - zajęcia bezpłatne

Zajęcia wokalne dla dorosłych - zajęcia bezpłatne

Klub Twórców Sztuki  - zajęcia bezpłatne

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania klubu odbywają się  raz w miesiącu

Aerobik – zajęcia dwa razy w tygodniu

 

Ponadto zachęcamy wszystkich mieszkańców do bezpłatnego korzystania z Internetu, odwiedzania biblioteki i czytelni czasopism.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi