INFORMACJA

Urząd Gminy Skołyszyn uprzejmie informuje, że w związku z burzą z gradem i intensywnymi opadami deszczu jakie miały miejsce dnia 27.06.2017r. na terenie Gminy Skołyszyn, powstałe szkody należy zgłaszać pracownikom:

- Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 44 917 31 (straty w rolnictwie)

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie tel. 13 44 910 26 (szkody mieszkaniowe)

 

OA.k.0050.14.2017                                                                                                                                           Skołyszyn, 2017-06-30

 

Ogłoszenie

 

                Urząd Gminy w Skołyszynie informuje, iż w razie wystąpienia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (tj. huragan, piorun, susze, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, grad) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Skołyszynie. Zgłoszenie takich strat jest podstawą do wypłaty odszkodowania w przypadku jeżeli straty takie wystąpiły co najmniej na terenie całego sołectwa i przyczyna wystąpienia strat została zakwalifikowana do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

         Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ścieżka dostępu Pozostałe informacje – informacje z zakresu rolnictwa – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub w tutejszym Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Skołyszyn

Zenon Szura

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi