Informacja dla mieszkańców - wsparcie inwestycji proekologicznych przez WFOŚiGW w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  • - modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie  dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
  • - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza siec kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;
  • - budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje siec kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
  • - zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

 

Do 18 sierpnia 2017r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

 

Więcej szczegółów  dotyczących warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),
  • telefonicznie pod numerem: 17 852 23 44, wew. 131, 132, 117,
  • na stronie internetowej www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka Przyjazny Dom.

Pismo WFOŚ.SP.BB.070.012.2017-001.0769.2017 dotyczące Programu Przyjazny Dom w formacie PDF.

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi