Informacja dot. szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta

W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące  na działce rolnej, która znajduje się poza terenem zabudowanym, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Koła Łowieckiego.

Na terenie Gminy Skołyszyn działają trzy koła Łowieckie:

Koło Łowieckie „SOKÓŁ”, które przyjmuje zgłoszenia z miejscowości Gminy Skołyszyn: Przysieki, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, Harklowa, Skołyszyn, Kunowa, Bączal Górny, Bączal Dolny. Lipnica Górna, Lisów, Jabłonica.

Osobą wyznaczoną do szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące na terenie należącym do Koła łowieckiego „SOKÓŁ” jest: Waldemar Leśniak  zam. Kunowa 130, 38-242 Skołyszyn tel.  609 160 682

 

Koło Łowieckie „KNIEJA”, które przyjmuje zgłoszenia z terenu:

częściowo Święcany i częściowo Siepietnica.

Granica Koła Łowieckiego KNIEJA przebiega prawą stroną drogi jadąc od centrum  miejscowości Szerzyny przez Święcany  do Siepietnicy i dalej w kierunku Biecza

Osobami wyznaczonymi do szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące na terenie należącym do Koła łowieckiego Knieja są:

Pan Tadeusz Kołek zam. Ołpiny 364, 38-247 Ołpiny tel. 663 991 963 lub Pan Jan Rutana tel. 692 236 262

 

Koło Łowieckie „SZARAK”, które przyjmuje zgłoszenia z terenu:

częściowo Święcany i częściowo Siepietnica.

Granica Koła Łowieckiego „SZARAK” przebieg lewą stroną  drogi jadąc od centrum  miejscowości Szerzyny przez Święcany  do Siepietnicy i dalej w kierunku Biecza.

Osobą wyznaczoną do szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące na terenie należącym do Koła łowieckiego „SZARAK” jest:

Pan Nabożny Józef zam. Trzcinica 38, 38-207 Przysieki tel. 602389821

 

W obszarze zabudowanym w/w szkody należy zgłosić w terminie 3 dni od ich wystąpienia do Zarządu Województwa Podkarpackiego z siedzibą Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Skołyszynie, które mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Osoba kompetentną do udzielenia informacji w tym zakresie jest Pani Katarzyna Rak- pracownik ODR w Skołyszynie.

 

Szkody spowodowane przez zwierzęta będące pod ochroną ( bobry, niedźwiedzie, żubry, wilki i rysie) z naszego terenu należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.

Osoby przyjmujące zgłoszenia w tym zakresie to: Pan Hubert Sedyń i Pan Tomasz Jastrzębski

tel. /13/ 43 72 831.    

 

Uwaga!!! Zgłoszenia o powstaniu szkód w rolnictwie spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące należy zgłosić do 3 dni od jej wystąpienia odpowiedniej instytucji.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi