Informacja dotycząca zabiegów deratyzacji

Nawiązując do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle Nr PSE.413.4.2.2017 z dnia 19.10.2017 r w sprawie przeprowadzenia zabiegów deratyzacji - Urząd Gminy w Skołyszynie zaleca mieszkańcom gminy przeprowadzenie na własny koszt deratyzacji swych posesji z równoczesnym ich uporządkowaniem.

Ponadto informujemy iż wszystkie instytucje działające na  terenie gminy  są zobowiązane do wykonania na własny koszt deratyzacji swych obiektów  z równoczesnym ich uporządkowaniem.

W związku z akcją deratyzacji Urząd Gminy w Skołyszynie  uprzejmie prosi o zaopatrzenie sklepów w szeroki asortyment preparatów gryzoniobójczych jak również utrzymanie podaży tych środków w ciągu całego roku.

Zabiegi związane z deratyzacją winna również obejmować wywóz nieczystości stałych i płynnych, uporządkowanie otoczenia oraz pomieszczeń. W celu zwiększenia efektywności deratyzacji zaleca się też zniszczenie chwastów rosnących na posesji. Proponuje się wykonanie tych zabiegów  na terenie gminy w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Urząd Gminy w Skołyszynie prosi o pełne i terminowe wykonanie deratyzacji  i prac porządkowych na terenie swych posesji.

Informujemy także iż  wszystkie środki gryzoniobójcze po zakończonym okresie akcji deratyzacji powinny zostać usunięte.

 

Opracowała: K.Mitoraj

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi