Informacja o projekcie: „SIĘGNIJ PO ZAWÓD”

Projekt „Sięgnij po zawód”  realizowany przez firmę ITEB Beata Mierzejewska w partnerstwie z HOG POLSKA Jakub Gibała, współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:

- które ukończyły 30 r.ż.

- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie

- zamieszkujących  na terenie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów(według KC): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

 

Oferujemy:

- płatne 6 miesięczne staże zawodowe

- szkolenia zawodowe 

- szkolenia kompetencyjne

- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego

- pośrednictwo pracy

 

Zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dziećmi

- stypendium szkoleniowe

- catering

- materiały szkoleniowe

 

 

Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. EUROPA II ) IV piętro

iteb.projekt@gmail.com

www.iteb.com.pl

tel. 884 378 333

 

Osoba do kontaktu:

Beta Mierzejewska, Izabela Koryto

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi