"Kariera szyta na miarę w Gminie Skołyszyn" - bezpłatny kurs krawiectwa i nie tylko ...

Firma Nowe Trendy Izabela Krzyszycha w partnerstwie z Gminą Skołyszyn złożyła wnioski na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wśród  96 złożonych z terenu Województwa Podkarpackiego wniosków jedynie 7 uzyskało rekomendacje do dofinansowania, a wśród nich 3, które realizowane będą na terenie Gminy Skołyszyn.

Pierwszy z  nich to „Kariera szyta na miarę w Gminie Skołyszyn”.  W projekcie udział będzie mogło wsiąść 10 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Skołyszyn. Planowany termin realizacji to IX-XI 2012 r. Działania przewidziane w ramach realizacji projektu to:  praktyczny kurs szycia na maszynie realizowany w dwóch grupach pięcioosobowych, zajęcia teoretyczne z zakresu szycia na maszynie (bhp, obsługa maszyny, podstawowe ściegi), szkolenie prowadzone metodą warsztatową w zakresie budowania pozytywnego nastawienia i komunikacji z elementami asertywności. Na zakończenie kursu  odbędzie się pokaz mody, na którym uczestniczki zaprezentują samodzielnie wykonane stroje. Dodatkowo, w ramach projektu uczestniczki będą miały zapewnione obiady (w trakcie szkoleń ośmiogodzinnych), przerwy kawowe, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia szkolenia.

Drugi z projektów to projekt „Dbam o przyszłość dziecka”. Skierowany jest on do 10 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Termin realizacji przewidziany jest na IV –VI 2012 r. Działania w ramach realizacji projektu to: cykl spotkań grupowych z coachem rodzinnym, szkolenie prowadzone metodą warsztatową w zakresie komunikacji, poszukiwania pracy, autoprezentacji i budowaniu profesjonalnego wizerunku, a także indywidualne doradztwo dla uczestniczek z coachem lub psychologiem w zakresie interesującym uczestniczki projektu, w tematach, których nie będą chciały poruszać w trakcie sesji grupowych. Dodatkowo, w ramach projektu uczestniczki będą miały zapewnione obiady w trakcie szkoleń ośmiogodzinnych, przerwy kawowe w trakcie wszystkich szkoleń, materiały szkoleniowe, opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć (w tym zabawki i poczęstunek dla dzieci), a także zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia szkolenia.

Ostatni z projektów, który został rekomendowany do dofinansowania to „Chce więcej – mogę więcej”, w którym udział będzie mogło wziąć 16 kobiet bezrobotnych nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Skołyszyn. Działania przewidziane w ramach projektu realizowane będą w X-XII 2012 r., a są wśród nich m.in.: kurs komputerowy, szkolenia prowadzone metodą warsztatową w zakresie komunikacji, wizażu,  autoprezentacji i savoir vivre, zarządzania sobą w czasie, i poszukiwania pracy. Dodatkowo, w ramach projektu uczestniczki będą miały zapewnione obiady w trakcie szkoleń ośmiogodzinnych, przerwy kawowe w trakcie wszystkich szkoleń, materiały szkoleniowe w tym kosmetyki na szkoleniu z wizażu i książki do kursu komputerowego, a także zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia szkolenia.

 Już dzisiaj osoby z terenu Gminy Skołyszyn zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji pod  numerem telefonu 13 4491755 (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Skołyszynie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej promocja@skolyszyn.pl.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi