Kolejny "Dąb Wolności" zasadzony

W dniu 28.11.2014r. przy remizie OSP Sławęcin Siedliska dokonano zasadzenie "Dębu Wolności". To już 5 dąb zasadzony na terenie Gminy Skołyszyn z okazji 25 lecia wolnej Polski. Wcześniej dęby zostały zasadzone w Skołyszynie, Święcanach, Pustej Woli i Bączalu Dolnym. Uroczystość otworzył członek Prezydium ZOG ZOSP RP dh Marian Fuk, który powitał uczestników Prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisława Święcha, Z-cę Komendanta Powiatowego SP mł.bryg. Bogdana Ziembę, Wójta Gminy Skołyszyn Zenona Szurę, Nadleśniczego Leśnictwa Lisów Józefa Nabożnego, Prezesa ZOG ZOSP Władysława Depczyńskiego, radnego Rady Gminy Jana Raka i Sołtysa wsi Siedliska Jana Cichonia oraz członków OSP wraz z pocztem sztandarowym. Specjalny list na tą uroczystość nadesłał Prezydent RP Bronisław Komorowski. List odczytał Prezes OSP Jerzy Zawisza. Po zasadzeniu dębu wolności uczestniczy dokonali wpisu do kroniki OSP.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi