Konferencja nt.bezpieczeństwa

Bezpieczeństwu publicznemu oraz przestępczości internetowej była poświęcona Konferencja Regionalna Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, która odbyła się 20 listopada br. z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Prelekcje dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa wygłosili m. in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przedstawiono kwestie dotyczące systemu wymiany informacji o zagrożeniach (w tym rozwiązania stosowane w systemie informowania, ostrzegania i alarmowania), działań zapobiegawczych Policji związanych z rozwojem cyberprzestępczości, bezpieczeństwa pożarowego podczas używania obiektów samorządowych, a także rozwiązań służących bezpieczeństwu mieszkańców, wprowadzonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że zagrożenia w przestrzeni Internetu i kwestie związane z cyberprzestępczością są dziś ogromnym wyzwaniem współczesnego świata. Przypomniała, że w ubiegłym roku we wszystkich województwach została uruchomiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – interaktywne narzędzie, umożliwiające przekazywanie Policji informacji o miejscach niebezpiecznych i zdarzeniach wpływających na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Wojewoda zaznaczyła również, że w strukturach podkarpackiej Policji działa Wydział do Walki z Cyberprzestępczością, którego zadaniem jest zwalczanie przestępczości w Internecie, a także ujawnianie przestępstw popełnianych przy użyciu sieci komputerowych. 

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi