Książki

 

 

 

"Gmina Skołyszyn Przeszłość i teraźniejszość" Władysława Kołodziej, Gabriela Ślawska

Wydawca: Urząd Gminy Skołyszyn

ISBN:  83-86744-73-1

Rok wydania 2006

Nakład 300 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"W Gminie Skołyszyn"

ISBN 978-83-7343-282-5

Rok wydania 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"W Gminie Skołyszyn"

Wydano z inicjatywy Zarządu Gminy

ISBN 83-88126-85-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pomniki, tablice i miejsca pamięci narodowej w Gminie Skołyszyn" Edward Wojtuń

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-15-4

Rok wydania 1996

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skołyszyn"  Ryszard Oleszkowicz


wydanie pierwsze

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-50-2

Rok wydania 1997

Nakład 500 egz.

 

wydanie drugie

Wydawca : Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Skołyszynie

ISBN 83-86744-50-2

Rok wydania 1998

Nakład 500 egz.

 

 

"Bączal Górny" Stanisław Syzdek

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-901764-3-2

Rok wydania 1998

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Siepietnica" Tadeusz Ślawski

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-62-6

Rok wydania 1996

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Święcany" Tadeusz Ślawski

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-10-3

Rok wydania 1995

Nakład 1000 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"80 lat Szkoły Podstawowej w Jabłonicy"

Skład zespołu redakcyjnego: Elżbieta Berkowicz, Łucja Biernacka, Lucyna Bigos, Beata Buś, Anna Data, Paweł Gutowski, Henryk Juszczyk, Lucyna Kołodziej, Dorota Kosiba, Antoni Łagoda, Izabela Maduzia, Magdalena Musiał, Urszula Okarmus, Grażyna Piś, Natalia Szczepiecińska, Mariusz Szpak, Bożena Wojdyła, Danuta Woźniacka

ISBN 798-83-7343-317-1

Rok wydania 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lisów 80 lat Szkoły Podstawowej w Lisowie 1928-2008"

Zespół redakcyjny: Bogusław Byczek, Renata Ciołkosz, Zofia Jackiewicz, Małgorzata Janusz, Elżbieta Madej, Daniel Papciak, Ewa Podkulska, Krzysztof Rogowski, Agnieszka Starzec, ks. Stanisław Szajna, Danuta Śliwińska

ISBN 978-83-61035-93-0

Rok wydania 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Oświata ludowa w Skołyszynie w latach 1867-1945" Joanna Syzdek

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-48-0

Rok wydania 1997

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Parafia Skołyszyn"

Tekst na podstawie Kroniki Parafialnej opracował Ryszard Oleszkowicz

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-33-2

Rok wydania 1996

Nakład 1050 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jubileuszowy dar" ks. Tadeusz Wawryszko, Ryszard Oleszkowicz

ISBN 83-87602-95-7

Rok wydania 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kościół św. Katarzyny w Sławęcinie i jego zabytki" Stanisława Gomulanka

Rok wydania 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej Siedliska - Sławęcin 1900-2000" Czesław Leosz

Rok wydania 2000

Nakład 160 egz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Siepietnica 1897-1997" Jan Wędrychowicz

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-77-4

Rok wydania 1998

Nakład 300 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Z DZIEJÓW I ROZWOJU Ochotniczej Straży  Pożarnej w Skołyszynie 1884-1994" Czesław Leosz

Wydawca: Zarząd Gminny OSP w Skołyszynie

Rok wydania 1995

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Święcany 1906-2006" Jan Wędrychowicz

Wydawca: Urząd Gminy w Skołyszynie

ISBN 83-86744-54-5

Rok wydania 2006

Nakład 300 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LZS SIEPIETNICZANKA w Siepietnicy" Edward Wojtuń

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-37-5

Rok wydania 1996

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Piotr Wenc pisarz ludowy ze Święcan" 

Opracował: Edward Wojtuń

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-75-8

Rok wydania 1997

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Henryk Stroka 1839-1896" Dorota Miszczak

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-59-6

Rok wydania 1996

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"STANISŁAW WYSPIAŃSKI NA PODKARPACIU" Tadeusz Ślawski

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-40-5

Rok wydania 1996

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Początki i rozwój kopalnictwa naftowego na Podkarpaciu w historycznym zarysie" Tadeusz Ślawski

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic w Skołyszynie

ISBN 83-86744-28-6

Rok wydania 1997

Nakład 500 egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zasmakuj w tradycji"

Opracowano przez LGD "LIWOCZ" na podstawie udostępnionych przepisów kulinarnych przez Koła Gospodyń Wiejskich, które brały udział w konkursie kulinarnym "Zasmakuj w tradycji"

Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

ISBN 978-83-7631-219-4

Rok wydania 2010

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi