"Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy"

Stowarzyszenie CRAS realizuje projekt  "Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy" w którym oferuje szkolenia zawodowe za 10 % ich wartości.

Projekt "Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy" skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA ZAWODOWE TJ.

- Spawanie metodą TIG 141 stopień I - 260,50 zł*

- Spawanie metodą TIG 141 stopień II - 310,50 zł*

- Spawanie metodą TIG 141 stopień III - 310,50 zł*

- Spawanie metodą MAG 135 stopień I - 262,50 zł*

- Spawanie metodą MAG 135 stopień II - 267,50 zł*

- Operator podestów ruchomych przejezdnych - 119,00 zł**

- Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS - 122,00 zł**

- Operator żurawi przenośnych (HDS) - 117,50 zł**

- Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III - 90,50 zł**

 

*jest to 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej,wyżywienia)

** jest to 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osobamoże wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

 

Projekt "Nowe kwalifikacje - szersze perspektywy" współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Justyna Kołcz

Koordynator projektu

 

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:

35-045 Rzeszów

ul. Hetmańska 4/2b

tel./faks: 17 740 22 25

www.cras.org.pl

biuro@cras.org.pl

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi