Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości

W dniu 17 listopada 2018 r. na placu przed remizą OSP Skołyszyn miał miejsce uroczysty apel z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę połączony odsłonięciem pamiątkowej tablicy i oddaniem do użytku Izby Pamięci OSP Skołyszyn.

W uroczystości wzięli udział Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Dominik Rzońca, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle: dh Jacek Kędzior, dh Józef Marszałek, dh Wiesław Świątek, sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Krzysztof Sarnecki, ks. Tadeusz Wawryszko – Kapelan Strażaków Powiatu Jasielskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysław Depczyński wraz członkami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie, Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Skołyszyn wraz pocztami sztandarowymi oraz druhowie z miejscowej jednostki OSP Skołyszyn . Ponadto,  na uroczysty apel przybyli: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Józefek –asystent Joanny Frydrych- Posłanki na Sejm RP, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, Bogusław Kręcisz – Wójt-elekt,  mł. bryg. Piotr Śmietana – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jaśle, emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, Ludomir Mastej – Dyrektor Zespołu Szkół  Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy wraz z Kompanią Reprezentacyjną Jednostki Strzeleckiej Nr 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy oraz chór „Missionis”.

Uroczystość rozpoczęła się od zaciągnięcia warty honorowej przed tablicą, następnie dowódca uroczystości wprowadził Kompanię Reprezentacyjną oraz pododdziały na plac przed remizą. Meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości odebrał dh Dominik Rzońca. Dalej miało miejsce wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Wójt Gminy Skołyszyn przywitał przybyłych gości na uroczysty apel. Dh Jacek Kędzior odczytał okolicznościowy referat przygotowany przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Stanisława Święcha, który z przyczyn obiektywnych nie mógł uczestniczyć w tejże uroczystości. Po odczytaniu referatu, głos zabierali kolejno: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Krzysztof Józefek –asystent Posłanki na Sejm RP Joanny Frydrych, Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Dominik Rzońca, którzy podkreślali, że ochotnicze pożarnictwo i jego struktury organizacyjne mają niewątpliwy wkład w budowanie postaw patriotycznych społeczeństwa, a strażacy-ochotnicy nie szczędzili swojej krwi dla odzyskania niepodległości w latach 1914-1918, a także w latach 1939-1945 oraz w latach 1918- 1922 w walkach o granice państwa.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej udział mieszkańców Gminy Skołyszyn, strażaków-legionistów i żołnierzy Armii Krajowej w walkach o odzyskanie niepodległości. Aktu tego dokonał Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura w asyście Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Dominika Rzońcy oraz Prezesa ZOG ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysława Depczyńskiego, natomiast tablicę poświęcił ks. Tadeusz Wawryszko – Kapelan Strażaków Powiatu Jasielskiego. Pod odsłoniętą tablicą wiązanki oraz znicze złożyli: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca w asyście Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura w asyście Prezesa ZOG ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysława Depczyńskiego oraz Naczelnika – Wiceprezesa OSP Skołyszyn dh Marka Labuta. 

Ostatnim etapem pierwszej części uroczystości było złożenie meldunku przez dowódcę o zakończeniu uroczystości  oraz wyprowadzenie pododdziałów z placu apelowego.

Druga część uroczystości związana była  z otwarciem Izby Pamięci OSP Skołyszyn, która została zrealizowana z projektu pn. „Pamiętamy chronimy – Izba Pamięci OSP Skołyszyn. Ochotnicza Straż Pożarna  w Skołyszynie pozyskała kwotę 20 tys. zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na utworzenie Izby Pamięci w budynku strażnicy. Jej otwarcia dokonali: Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura wraz z Wiceprezesem ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Dominikiem Rzońcą, Prezesem ZOG ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysławem Depczyńskim. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali także Bogdan Rzońca, Krzysztof Józefek, Adam Pawluś i Bogusław Kręcisz.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy apelu mogli wysłuchać pieśni patriotycznych  w wykonaniu miejscowego chóru „Missionis”.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi