Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości do zamiany i użyczenia

 OGŁOSZENIE NR 18/2019

 WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 z dnia 16 października 2019 r.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

  1. oddania w użytkowanie pod lokalizację pojemników PCK na odzież używaną na terenie Gminy Skołyszyn
  2. zamiany w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 794/4 o pow. 0.0471 ha, położonej na terenie wsi Przysieki, Gmina Skołyszyn,

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom określonym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Termin składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykazy te zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu w okresie od dnia 17 października 2019 r. do dnia 7 listopada 2019 r., a także na stronie internetowej Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:  (13) 449 -17 - 31.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi