Ogłoszenie o zamówieniu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że w dniu 22.11.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 620547-N-2017 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dla projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II". Postępowanie podzielone jest na części i można składać oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Wszelkie materiały dotyczące przetargu można znaleźć pod adresem: www.wisloka.bip.info.pl w zakładce PRZETARGI-> modern. energet. budynków użyteczności publ. na terenie Gmin należących do Zw. Gmin Dorz. Wisłoki -> Modernizacaj energetyczna budynków użyteczności publicznej - Zakres II.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2017 r. o godz. 10:00

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi