Ogłoszenie - remont kładki linowej w Przysiekach

 Urząd Gminy w Skołyszynie informuje mieszkańców wsi Przysieki i Pusta Wola, że rozpoczęto kapitalny remont kładki linowej dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Ropą w miejscowości Przysieki, w ciągu drogi gminnej Nr 113670R.

Prace remontowe wykonuje Wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Cierlak, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 207, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin zakończenia robót: 27 sierpień 2011 r.

W związku z powyższym podczas wykonywania remontu mogą występować utrudnienia w korzystaniu z kładki. Należy więc zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez kładkę.

Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem robót w okresie od 13 sierpnia do 26 sierpnia 2011 r. będą wykonywane prace przy wymianie pomostu kładki oraz barier ochronnych, co powoduje konieczność całkowitego wyłączenia kładki z użytkowania w tym okresie.

 

Krzysztof Zięba

Z-ca Wójta Gminy Skołyszyn

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi