Ostrzeżenie

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez różne firmy kolektorów słonecznych w ramach prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", informujemy, że Związek oraz Gminy uczestniczące w Projekcje nie upoważnili żadnej z firm do kontaktów z mieszkańcami w sprawie montażu kolektorów słonecznych oraz pobierania na ten cel jakichkolwiek środków finansowych.
Firmy, które w chwili obecnej oferują swoje urządzenia i usługi działają we własnym zakresie i nie posiadają upoważnienia Związku ani żadnej z Gmin Związku.
Związek jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie firm wykonawczych w ramach projektu solarnego. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych zostaną wystosowane imiennie do wszystkich zainteresowanych osób pisma z zaproszeniem do podpisania z Gminami umów na montaż instalacji solarnej. Wyłonione w ramach przetargu firmy działać będą jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Gminy lub Związek.

Maria Lignar
Dyrektor Biura
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi