OSTRZEŻENIE 3 STOPNIA

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie przekazuje ostrzeżenie IMGW wydane dla woj. małopolskiego, ale w części dot. naszego powiatu. Prosimy o monitorowanie terenów zagrożonych podtopieniami i podejmowanie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia zabudowań.

OSTRZEŻENIE Nr 2   Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie

Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły

Ważność: od 2018-07-18 18:00:00 do 2018-07-19 12:00:00

Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice.

Prawdopodobieństwo: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Czas wydania: 2018-07-18 17:10:00

Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa

 

Ostrzeżenia meteorologiczne: Intensywne opady deszczu stopień zagrożenia: 2

prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres od godz. 08:00 dnia 18.07.2018 do godz. 08:00 dnia 19.07.2018 wynosi miejscami od 50 mm do 70 mm.

Uwagi: Zmiana dotyczy stopnia ostrzeżenia.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi