OSTRZEŻENIE II STOPNIA OPADY

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżnie drugiego stopnia o intensywnych opdach deszczu. Termin ostrzeżenia od 20:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017 roku. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09., prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 m m do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie odpowiednich zabezpieczeń przed podtopieniami, udrożnienie rowów. O wszelkich zagrożeniach należy informować Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Jaśle - tel. 998.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 77  Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
Ważność: od 2017-09-20 22:00:00 do 2017-09-22 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa. Punktowo, w miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów deszczu, możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Data i godzina wydania: 20.09.2017 - godz. 15:48
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:78
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017
Obszar: zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi