OSTRZEŻENIE INTENSYWNE OPADY - BURZE

Gminne Centrum Zarządzania Kryzyusowego w Skołyszynie przekazuje otrzymane z IMGW ostrzeżenie oraz prognoze zagrożeń na kolejne 3 dni do 18.05.2018r. Prosimy o podjęcie niezbędnych działań w celu eliminacji ewentualnych podtopień. W przypadku zagrożenia alarmować Powiatowe Stanowisko Kierwoania PSP w Jasle tel. 998 lub 112. Stosować sie do zaleceń służb kryzysowych i do zasad ujętych w poradniku na stronie Gminy w zakładce "Bezpieczeństwo".

 OSTRZEŻENIE Nr 43 Intensywne opady deszczu/2  Burze z gradem/1

Obszar: województwo podkarpackie, Ważność: od 2018-05-16 08:00:00 do 2018-05-17 20:00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie z gradem.

Prawdopodobieństwo: 90% (Intensywne opady deszczu), 80% (Burze z gradem)

Uwagi: Brak.                                   

Czas wydania: 2018-05-15 17:01:00

Synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2018-05-16 do 7:30 2018-05-17: PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 2 PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 50 mm, miejscami do 80 mm. Prognozuje się także wystąpienie burz z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Czas wydania: 2018-05-15 15:06:00

Synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

 

Od 7:30 2018-05-17 do 7:30 2018-05-18: PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady deszczu Stopień zagrożenia: 2

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm.

Czas wydania: 2018-05-15 15:06:00

Synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

PORADNIK RCB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 03   Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie - zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka
Ważność: od 2018-05-16 12:00:00 do 2018-05-18 08:00:00
Przebieg: Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Lokalnie na mniejszych rzekach mogą zostać przekroczone stany alarmowe.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2018-05-16 08:01:00
Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi