Palenie śmieci szkodzi

Spalanie odpadów nie pomaga zaoszczędzić na kosztach opału, wydajność energetyczna śmieci jest niewielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych powikłań zdrowotnych.

Ekolodzy alarmują, że domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady produkcyjne czy spalarnie śmieci.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm. Skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast.Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności, za co odpowiedzialny jest dwutlenek siarki. Tlenki azotu podrażniają płuca, zaś tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w postaci alergii.

Musimy wiedzieć, że przez zanieczyszczone powietrze żyjemy o 9 miesięcy krócej. Liczba zgonów spowodowana szkodliwymi substancjami wynosi w Polsce około 48 tysięcy rocznie.

Długotrwałe wdychanie skażonego powietrza powoduje poważne choroby serca i układu krążenia. Ponadto niekontrolowany proces spalania odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów prowadzi do przedostania się do atmosfery związków przyczyniających się do powstania chorób nowotworowych. Spalanie, zwłaszcza wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, co powoduje uszkodzenia instalacji, a przede wszystkim grozi to cofaniem się tlenku węgla i może dojść do zatrucia czadem.

PAMIĘTAJMY!!!

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

W gospodarstwach domowych nie można spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi