Parafia Sławęcin

Parafia w Sławęcinie pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

Dane kontaktowe:

adres: Sławęcin 39

              38-242 Skołyszyn

telefon: 13 44 91 029

 

Proboszcz: ks. Marek Cesarz

Wikariusz: ks. Piotr Łoboda

 

Godziny nabożeństw:

niedziela i święta: Sławęcin 730( w Adwencie o 700), 1100, 1500;

                                 Przysieki 900

dni powszednie: czas letni 1700

                               czas zimowy 1630

nabożeństwa okolicznościowe:

                            do Miłosierdzia Bożego - pierwsza niedziela miesiąca godz. 1500

                            miesięczna nowenna do Matki Bożej Sławęcińskiej - środy po pierwszej niedzieli miesiąca

                            Eucharystyczna Godzina Święta - pierwsze czwartki miesiąca

                            nabożeństwa fatimskie - 13-go dnia miesiąca ( od maja do października)

                            modlitwy do Świętej Katarzyny  - w każdy wtorek

 

Data odpustu: ostatnia niedziela roku liturgicznego

 

Godziny otwarcia kancelarii: codziennie po mszy swiętej z wyjątkiem niedziel i świąt

 

Historia Parafii:

Parafia w Sławęcinie została erygowana w 1326 r. Lokalizacja wsi Sławęcin na prawie niemieckim przypada na czasu panowania Kazimierza Wielkiego i wspomniana jest w źródłach w 1398 r. jako własność Paszka. Wymieniana w źródłach w 1328 r. parafia Sławęcin, a dwa lata wcześniej w 1326 r. proboszcz Błażej pozwalają przypuszczać, że juz w I połowie XVI w. istniał w Sławęcinie  kościół. Pierwotny kościół nie zachował się., w jego otoczeniu  znajdowała się dzwonnica drewniana oraz budynki plebanii, wikarówki, szkoły parafialnej i szpitala dla ubogich. Nowy kościół wzniesiony od podstaw na nowym miejscu w 1779 r. staraniem proboszcza Michała Dyktanowicza i Ignacego Łętowskiego, właściciela wsi Sławęcin. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał 25.11.1779 r. ks. Walenty Kobierski kanonik kolegiaty bobowskiej. Kościół ten przetrwał do naszych czasów. W ciągu XIX stulecia był kilkakrotnie reperowany i odnawiany, a w 1886 r. został powiększony. Ostatnie prace o charakterze zabezpieczającym drewnianą konstrukcję kościoła miały miejsce w 1956 i 1992 r. Wnętrze kościoła pokrywa polichromia wykonana w 1890 r. przez malarza Wiśniewskiego. Wyposażenie wnętrza prezentuje formy charakterystyczne dla późnego baroku i rokokka. W Sławęcinie czczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obraz ten zaliczany jest do najcenniejszych zabytków. Do 1986 r. parafia obejmowała 8 wiosek: Sławęcin, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Skołyszyn, Kunowa, Lisów, Lisówek a wcześniej jeszcze Siepietnicę. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych odłączona została wieś Siepietnica i włączona do Parafii Święcany. 1996 r. utworzono Parafie Skołyszyn, do której przydzielono wsie: Skołyszyn, Lisów, Lisówek. W 2005 r. utworzono parafię w Lisowie. Wieś Kunowa została włączona do Parafii Harklowa. Obecnie do Parafii Sławęcin należy: Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola i Przysieki. W Przysiekach jest w trakcie budowy kaplica filialna. Parafia liczy 1800 wiernych.

 

Publikacje:

S. Gomulanka "Kościół Św. Katarzyny w Sławęcinie i jego zabytki"

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi