Promocja dziedzictwa kulinarnego i artystycznego Gminy Skołyszyn

 

 

 

 

 

 

16 listopada 2012r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Przysieki Nasz Dom” podpisali w Rzeszowie umowę na realizację projektu pt. „Ludowo, smacznie i kolorowo- organizacja warsztatów i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gminy Skołyszyn” współfinansowanego z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

Projekt zaplanowany do realizacji od marca do września 2013r. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie ma na celu pielęgnowanie tożsamości kulturowej poprzez promocję lokalnych produktów żywnościowych oraz twórczości artystycznej i kulturalnej z terenu gminy Skołyszyn.

 W ramach projektu zaplanowano organizację warsztatów kulinarnych i artystycznych (malarskich, z rzeźby, z decoupage itp.), skierowanych do różnych grup wiekowych, imprezy kulturalnej promująca potrawy tradycyjne charakterystyczne dla Gminy Skołyszyn i kiermasz rękodzieła ludowego oraz wydanie publikacji.

Organizacja otwartych warsztatów kulinarnych skierowanych do mieszkańców gminy Skołyszyn, ma na celu przybliżenie mieszkańcom wiedzy na temat naszych tradycji kulinarnych, a warsztaty z rękodzieła, które będą prowadzić twórcy ludowi z regionu uzupełnią ofertę kulturalną przeznaczoną dla mieszkańców. Udział w zajęciach i imprezie kulturalnej podsumowującej realizację projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz  pozwoli na promocję rodzimych artystów.

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego wynosi 19 735,35 zł, co stanowi 90% wartości projektu.

K. Lubaś

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi