Ranking samorządów

Jak co roku gazeta „Rzeczpospolita„ przeprowadziła ranking samorządów, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. 

Ocenę przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007-2010 i jednocześnie najwięcej wtedy inwestowały - opierano się na danych pochodzących z Ministerstwa Finansów. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 564 samorządy w tym 250 gmin wiejskich, w etapie tym punktowano:

- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych o środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007-2010

- wartość środków UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2008-2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy

- zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2007-2010

- nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007-2010

- dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2007-2010

- relację nakładów inwestycyjnych do przychodów zadłużenia w latach 2007-2010

- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działaniach w poszczególnych latach 2007-2010

- transport i łączność

- ochrona środowiska

Zakończeniem oceny były ankiety zawierające 16 pytań, które zostały rozesłane do wybranych samorządów..

Miło nam poinformować, że w tegorocznym rankingu wśród gmin wiejskich w Polsce Gmina Skołyszyn zajęła 42 miejsce i jako jedyna gmina z Powiatu Jasielskiego znalazła się w pierwszej setce rankingowej.

 

Ranking samorządów - gmin wiejskich do pobrania

 

Źródło: "Rzeczpospolita" wydanie z dnia 19 lipca 2011 r.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi