Ratujemy i uczymy ratować

 16 października 2017 roku w samo południe, będziemy bili rekord w pierwszej pomocy! Do akcji zapraszamy młodzież szkolną, a także wszystkie chętne osoby i instytucje zaangażowane w naukę i promocję pierwszej pomocy!

Spotykamy się 16 października (poniedziałek) o godzinie 12:00 przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie! Cała akcja będzie trwała 30 minut, a udział w niej będzie świetną zabawą, połączoną z nauką pierwszej pomocy i wspaniałą integracją. Program Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzony jest przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku
i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

Akcję bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób Fundacja WOŚP organizuje co roku w terminie Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Celem tego wydarzenia jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.

Z a p r a s z a j ą :

Zarząd Gminny Związku OSP RP w Skołyszynie wraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkoła Podstawowa w Skołyszynie, Samodzielny Publiczny ZOZ w Skołyszynie.


16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy organizuje akcję w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Skołyszynie dołączył do udziału w tej akcji, która odbędzie się 16.10.2017 r. w godz. 12:00 – 12:30 przy remizie OSP w Skołyszynie.

W akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób może wziąć udział każdy! Każda osoba chcąca wziąć udział w akcji musi wypełnić zgodę na wykorzystanie wizeruku (link do regulaminu ponizej ).

Szczególnie liczymy na wszystkie szkoły z terenu Gminy Skołyszyn biorące udział w Programie „Ratujemy i Uczymy Ratować”, a także wszystkie chętne osoby zaangażowane w naukę i promocję pierwszej pomocy.

Link do strony: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zgloszone-instytucje

Link do strony jak przygowtowac się do akcji bicia rekordu: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/dla-organizatorow

Regulamin i zgoda na wykorzystanie wizerunku: https://static.wosp.org.pl/trunk/uploaded/sended/files/strony/uczymyratowac/rekord_2017_regulamin.pdf

https://static.wosp.org.pl/trunk/uploaded/sended/files/strony/uczymyratowac/zezwolenie_na_utrwalenie_wizerunku_2017.pdf

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi