Regulamin gminnego konkursu czytelniczego na opowiadanie baśni Hansa Christiana Andersena „Dawno, dawno temu…”

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja twórczości H.Ch. Andersena

• Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania

• Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania baśni

• Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury

 

ADRESACI I WARUNKI UCZESTNICTWA:

•  Do udziału zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Skołyszyn

• Uczestnik konkursu powinien przygotować do opowiadania jedną, wybraną przez siebie baśń H. Ch. Andersena

• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

• Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe i dyplomy dla laureatów konkursu

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

GOKiCz w Skołyszynie; 04 kwietnia 2017 r. godz. 09.30

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ : 20 marca 2017 r.

na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa; 38-242 Skołyszyn 283

lub pocztą elektroniczną: gok@skolyszyn.pl

 

JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

  1. Dobór repertuaru
  2. Ogólny wyraz artystyczny
  3. Ogólną prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi
  4. Wprowadzenie dialogu
    5. Odpowiednie wykorzystanie limitu czasu

 

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.

2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w  szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i  Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w  celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

 tel. 13 449 10 89; 13 449 10 17; gok@skolyszyn.pl

 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronujących

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny konkurs czytelniczy na opowiadanie

 baśni Hansa Christiana Andersena

„Dawno, dawno temu…”

 

04  kwietnia 2017 r. /wtorek /

godz. 9.30

 

 

Karta uczestnictwa

mię i nazwisko uczestnika .................................................................................................

Szkoła .................................................................. klasa ...................................................

Utwór przygotowany na konkurs .......................................................................................

...........................................................................................................................................

Czas trwania ............ min.

Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ................................................................

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi