Rezerwat przyrody "Liwocz"

Rezerwat przyrody "Liwocz" znajduje sie na terenie dwóch gmin wiejskich: Skołyszyn i Brzyska. Utworzony został w 2004 roku i obejmuje obszary leśne o powierzchni 84,23 ha. Ochroną objęte zostały zbiorowiska roślinne typowe dla wyższych partii Pogórza Ciężkowickiego (buczyna karpacka), oraz stanowiska roślin i zwierząt chronionych m.in. puszczyka uralskiego, zwyczajnego, krogulca, grubodzioba, dzięcioła białogrzbietowego, salamandry plamistej, pazia żeglarza, żmii zygzakowatej, jaszczurki żyworodnej, jaszczurki zwinki, ryjówki aksamitnej oraz paprotnika kolczastego, goryczki, wrońca widlastego, śnieżyczki przebiśnieg, sałatnicy leśnej, kłokoczki południowej, orlika pospolitego, miesięcznicy trwałej, kilku gatunków z rodziny storczykowatych i wiele innych.

Na terenie rezerwatu (Gmina Brzyska) znajduje się platforma widokowa, z której przy dobrej widoczności można zobaczyć Tatry, sanktuarium oraz droga krzyżowa. Od strony południowej z miejscowości Jabłonica na szczyt Góry Liwocz (562 m n. p. m.) prowadzi zielony szlak turystyczny.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi