RPO WP 2007-2013

Projekty dofinasowane ze środków Regionalnego Pogramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013.

 

1.

Oś priorytetowa 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom"

Działanie 4.4 "Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom"

Projekt: "Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego"

 

Zakres rzeczowy:

- zakup średniego samochodu gasniczego

- roboty wykończeniowe budynku remizy OSP (m.in. stolaka drzwiowa, roboty elektryczne, roboty wod-kan, wentylacja, instalacje CO, instalcja gazowa, roboty budowlane wewnętrzne, roboty budowalne zewnętrzne, kanalizacja deszczowa, obudowa elewacyjna wieży, place i podjazdy, kanał najazdowy zewnętrzny, ogrodzenie i bramy

- wyposażenie GCZK

- nadzór inwestorski

- promocja projektu

 

Dofinansowanie (refundacja) 85% kosztów kwalifikowanych: 1 595 560,39

 

Przed realizacją projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie reazlizacji projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Po zakończeniu realizacji projektu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi