SŁAWĘCIN

Sołtys: Jan Rak

Rada Sołecka:

Kiełtyka Ewa

Labut Krystyna

Marszałek Antoni

Racławski Stanisław

Stygar Sylwester

Powierzchnia: 143,1 ha

Dane demograficzne:


  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 364 101 5 7 6 8
2003 369 102 3 1 2 0
2004 375 102 4 4 5 0
2005 375 102 6 5 1 3
2006 382 102 4 7 7 1
2007 358 102 1 5 1 13
2008 365 102 6 0
1 3
2009 372 105 4 3 2 2
2010 370 105 2 2 4 0
2011 374 105 7 4 0 1
2012 380 - 9 2 0 1
2013 374 - 4 3 1 3
2014 370 - 5 4 0 4
2015 361 - 1 0 - -
2016 364 ( w tym 5 czasowych) - - - - -
2017 365 ( w tym 5 czasowych) - 4 6 - -

 

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XIII/104/2004 z dnia 26.02.2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławęcin.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi