Stanisław Święch został Prezesem ZOSP RP

Druh Stanisław Święch został nowym prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Od trzydziestu pięciu lat należy do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, a od 1997 roku pełni funkcję jej prezesa. Na stanowisku szefa jasielskich strażaków-ochotników zastąpił Tadeusza Kiełbasę.

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się 12.11.2011 r. w Nowym Żmigrodzie. Wzięło w nim udział 45 spośród 50 delegatów reprezentujących wszystkie gminy powiatu jasielskiego.

Do 29-osobowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na nową kadencję zostali wybrani przedstawiciele wszystkich zarządów gminnych oraz przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem: Andrzej Stachurski, Daniel Socha (gmina Osiek Jasielski), Dominik Rzońca, Witold Wątroba, Jan Lepak (gmina Dębowiec), Sławomir Madejczyk, Piotr Kopera (gmina Brzyska), Zdzisław Gołębiowski, Jan Woźniak, Adam Durał (gmina Nowy Żmigród), Andrzej Książkiewicz, Jan Jurczyk (gmina Krempna), Wiesław Świątek, Stanisław Święch, Władysław Depczyński (gmina Skołyszyn), Stanisław Madej, Marcin Makara, Janusz Przepiórka (gmina Kołaczyce), Stanisław Pankiewicz, Józef Dziedzic, Adam Rozmus (gmina Jasło), Andrzej Smyka, Marek Myśliwiec (miasto Jasło), Wiktor Barański, Aleksander Radoń, Jarosław Lula (gmina Tarnowiec), st. bryg. Wiesław Latoszek (komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle), Adam Kmiecik (starosta jasielski), ksiądz Tadeusz Wawryszko (kapelan powiatowy OSP).

Do prezydium nowego zarządu powiatowego weszli: Stanisław Święch (prezes), Dominik Rzońca (wiceprezes), Adam Rozmus (wiceprezes), Marcin Makara (wiceprezes), Sławomir Madejczyk (sekretarz), Marek Myśliwiec (skarbnik), Wiesław Latoszek (członek), Wiktor Barański (członek), Zdzisław Gołębiowski (członek).

Komisję Rewizyjną tworzą: Józef Macek (przewodniczący), Kazimierz Janiga (zastępca przewodniczącego), Renata Stelmach (sekretarz), Jan Pietruś, Tadeusz Firlus.

Delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali: Stanisław Święch, Dominik Rzońca, ksiądz Tadeusz Wawryszko, Wiktor Barański, Stanisław Gołosiński.

Nowy prezes zarządu powiatowego będzie pełnił swoją funkcję przez najbliższych pięć lat.

54-letni Stanisław Święch ma średnie wykształcenie; ukończył roczny kurs z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie) oraz kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Szkoła Główna Straży Pożarnej w Warszawie). Od 35 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, przy której założył Harcerską i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W latach 1977-1987 był sekretarzem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skołyszynie, a następnie przejął po swoim ojcu Zygmuncie funkcję komendanta gminnego. Od 1997 roku prezes OSP Skołyszyn. W minionej kadencji członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Za swoją wieloletnią działalność społeczną został odznaczony m.in. „Złotym Krzyżem Zasługi” i „Złotym Znakiem Związku”.

Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci. Pracuje w Urzędzie Gminy Skołyszyn na stanowisku podinspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi