Szkoła Podstawowa w Harklowej

Dyrektor: mgr Magdalena Dranka Żywiec

Harklowa 353 

38-243 Harklowa

tel. 13 44 94 004

e-mail: spharklowa1@wp.pl 

www.spharklowa.h2g.pl

 

Szkoła Podstawowa w Harklowej to placówka o 135-letniej tradycji bardzo mocno związana ze środowiskiem, w którym prowadzi swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą.

Propozycja założenia szkoły wyszła od ówczesnego księdza proboszcza Józefa Burgielewicza oraz właściciela Harklowej i Pagorzyny Rudolfa Wittiga.

Krajowa Rada Szkolna wydała zgodę i 1 września 1881 roku rozpoczęła się w szkole nauka. Pierwszym nauczycielem był Zygmunt Chodacki. Placówka kilkakrotnie zmieniała swoje usytuowanie, ze względu na dużą ilość uczniów. W 1899 roku do szkoły uczęszczało 236 uczniów.

W roku 1924 powstała myśl wybudowania nowej murowanej piętrowej szkoły. Teren pod budowę ofiarował dziedzic Harklowej Witold Wittig. 1.09.1928 roku szkołę oddano do użytku. Dzięki wsparciu finansowemu władz kopalni ropy naftowej funkcjonowała w szkole świetlica i stołówka szkolna.

W 1957 roku czynione są starania wybudowania szkoły Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego. 1 maja 1960 roku położono kamień węgielny pod nową szkołę. Dzięki ofiarności mieszkańców Harklowej i Głębokiej 24 czerwca 1961 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, która przyjęła imię Bojowników o Wolność i Demokrację.

Dnia 12 czerwca 1994 roku patronem szkoły zostaje Tadeusz Kościuszko.

W czerwcu 2011 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej obchodziła uroczysty Jubileusz 130-lecia działalności. Było to ważne wydarzenie dla uczniów, pracowników szkoły, byłych absolwentów oraz lokalnej społeczności.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi