URZĄD GMINY

Urząd Gminy Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

tel./fax 13 44 910 62-64

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

strona www: skolyszyn.pl, bip.skolyszyn.pl

 

WÓJT GMINY

mgr Bogusław Kręcisz

tel. 13 44 910 62

e-mail: wojt@skolyszyn.pl

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

mgr Paweł Gutkowski

tel. 13 44 91 752

e-mail: p.gutkowski@skolyszyn.pl

 

SEKRETARZ

mgr Izabela Jankowska-Zawada

tel. 13 44 91 753

e-mail: sekretarz@skolyszyn.pl

 

SKARBNIK

mgr Jacek Kędzior

tel. 13 44 91 725

e-mail: skarbnik@skolyszyn.pl

 

SEKRETARIAT

Barbara Pogorzelska

tel./fax 13 44 910 62-64

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urszula Gryga

tel. 13 44 91 740

e-mail: usc@skolyszyn.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTACYJNY

 

Izabela Jankowska-Zawada

Sekretarz Gminy

tel. 13 44 91 753

e-mail: sekretarz@skolyszyn.pl

 

Janina Szutkowska

Inspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych 

tel. 13 44 91 724

 

Maria Antas

Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

tel. 13 44 91 724

e-mail: maria.antas@skolyszyn.pl

 

Barbara Radlińska

Podinspektor do spraw obywatelskich

tel. 13 44 91 738

e-mail: ewidencja@skolyszyn.pl

 

Stanisław Święch

Podinspektor do spraw obrony cywilnej, wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

tel./fax 13 44 91 010

tel.kom. 665677112

e-mail: gcr@skolyszyn.pl

 

Radosław Ramut

Inspektor ochrony danych, starszy specjalista do spraw BHP

tel. 13 44 91 730

e-mail: iod@skolyszyn.pl

 

Barbara Pogorzelska

Inspektor do spraw obsługi sekretariatu

tel. 13 44 910 62-64

 

Krzysztof Lipiński

Inspektor do spraw oświaty

tel. 13 44 91 750

e-mail: ko@skolyszyn.pl

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Jacek Kędzior

Skarbnik Gminy

tel. 13 44 91 725

e-mail: skarbnik@skolyszyn.pl

 

Krystyna Zięba

Podinspektor

tel. 13 44 91 723

 

Krzysztof Słowik

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i opłat oraz do spraw windykacji należności, handlu i profilaktyki alkoholowej

tel. 13 44 91 728

 

Ewa Stachaczyńska

Podinspektor do spraw księgowości podatkowej i opłat

tel 13 44 91 728

 

Urszula Gołosińska

Inspektor do spraw podatków

tel. 13 44 91 727

 

Anna Rąpała

Podinspektor do spraw wymiaru podatków

tel. 13 44 91 727

 

Józefa Deda

Podinspektor do spraw księgowości budżetowej

tel. 13 44 91 727

 

Justyna Berkowicz

Inspektor do spraw obsługi inwestycji

tel. 13 44 91 723

 

Justyna Dubiel

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

tel. 13 44 91 725

 

Anna Mitrut

Podinspektor do spraw obsługi kasy

tel. 13 44 91 741

 

Agnieszka Labut

Podinspektor (odpady komunale)

tel. 13 44 91 736

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I HANDLU

 

Wojciech Kras

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu

tel. 13 44 91 742

 

Jadwiga Tajak

Inspektor do spraw gospodarki gruntami

tel. 13 44 91 731

 

Artur Hajnosz

Podinspektor do spraw komunikacji i drogownictwa

tel. 13 44 91 751

e-mail: drogi@skolyszyn.pl

 

Angelika Goleń

Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej

tel. 13 44 91 734

 

Maciej Jastrząb

Podinspektor do spraw budownictwa

tel. 13 44 91 734

 

Grzegorz Szański

Podinspektor do spraw zamówień publicznych i inwestycji

tel. 13 44 91 751

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

 

Katarzyna Warywoda

Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

tel. 13 44 91 729

e-mail: k.warywoda@skolyszyn.pl

 

Waldemar Jarek

Podinspektor do spraw inwestycji, oświetlenia I gospodarki mieszkaniowej

tel. 13 44 91 729

e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl

 

Klaudia Mitoraj

Podinspektor do spraw działalności gospodarczej, rolnictwa i leśnictwa

tel. 13 44 91 731

e-mail: klaudia.mitoraj@skolyszy.pl

 

Sylwia Wojdyła

Pomoc administracyjna

tel. 13 44 91 731

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

 

Artur Sowiński

Inspektor do spraw informatyzacji

tel. 13 44 91 755

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Justyna Furmankiewicz

Inspektor do spraw promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

tel. 13 44 91 755

e-mail: promocja@skolyszyn.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi