URZĄD GMINY

Urząd Gminy Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

tel./fax 13 44 910 62-64

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

strona www: skolyszyn.pl, bip.skolyszyn.pl

 

WÓJT GMINY

Bogusław Kręcisz

tel. 13 44 910 62

e-mail: wojt@skolyszyn.pl

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Paweł Gutkowski

tel. 13 44 91 752

e-mail: p.gutkowski@skolyszyn.pl

 

SEKRETARZ

Izabela Jankowska-Zawada

tel. 13 44 91 753

e-mail: sekretarz@skolyszyn.pl

 

SKARBNIK

Jacek Kędzior

tel. 13 44 91 725

e-mail: skarbnik@skolyszyn.pl

 

SEKRETARIAT

Barbara Pogorzelska

tel./fax 13 44 910 62-64

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urszula Gryga

tel. 13 44 91 740

e-mail: usc@skolyszyn.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTACYJNY

 

Izabela Jankowska-Zawada

Sekretarz Gminy

tel. 13 44 91 753

e-mail: sekretarz@skolyszyn.pl

 

Karolina Śmigacz

Podinspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych 

tel. 13 44 91 724

e-mail: kadry@skolyszyn.pl

 

Paweł Szot

Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy

tel. 13 44 91 724

e-mail: szot.p@skolyszyn.pl

 

Barbara Radlińska

Podinspektor do spraw obywatelskich

tel. 13 44 91 738

e-mail: ewidencja@skolyszyn.pl

 

Stanisław Święch

Podinspektor do spraw obrony cywilnej, wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

tel./fax 13 44 91 010

tel.kom. 665677112

e-mail: gcr@skolyszyn.pl

 

Radosław Ramut

Inspektor ochrony danych, starszy specjalista do spraw BHP

tel. 13 44 91 730

e-mail: iod@skolyszyn.pl

 

Barbara Pogorzelska

Inspektor do spraw obsługi sekretariatu

tel. 13 44 910 62-64

 

Krzysztof Lipiński

Inspektor do spraw oświaty

tel. 13 44 91 750

e-mail: ko@skolyszyn.pl

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Jacek Kędzior

Skarbnik Gminy

tel. 13 44 91 725

e-mail: skarbnik@skolyszyn.pl

 

Krystyna Zięba

Podinspektor

tel. 13 44 91 723

 

Krzysztof Słowik

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i opłat oraz do spraw windykacji należności, handlu i profilaktyki alkoholowej

tel. 13 44 91 728

e-mail: slowik@skolyszyn.pl

 

Ewa Stachaczyńska

Podinspektor do spraw księgowości podatkowej i opłat

tel 13 44 91 728

e-mail: ewa.s@skolyszyn.pl

 

Urszula Gołosińska

Inspektor do spraw podatków

tel. 13 44 91 727

e-mail: podatki@skolyszyn.pl

 

Anna Rąpała

Podinspektor do spraw wymiaru podatków

tel. 13 44 91 727

e-mail: podatki@skolyszyn.pl

 

Józefa Deda

Podinspektor do spraw księgowości budżetowej

tel. 13 44 91 727

e-mail: deda.j@skolyszyn.pl

 

Justyna Berkowicz

Inspektor do spraw obsługi inwestycji

tel. 13 44 91 723

e-mail: skolyszyn@rz.jst.net.pl

 

Justyna Dubiel

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

tel. 13 44 91 725

e-mail: justyna.dubiel@skolyszyn.pl

 

Anna Mitrut

Podinspektor do spraw obsługi kasy

tel. 13 44 91 741

e-mail: mitrut.a@skolyszyn.pl

 

Anna Babiarz

Podinspektor (odpady komunale)

tel. 13 44 91 736

e-mail: odpady@skolyszyn.pl

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I HANDLU

 

Wojciech Kras

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu

tel. 13 44 91 742

 

Sylwia Wojdyła

Podinspektor do spraw gospodarki gruntami

tel. 13 44 91 731

e-mail: wojdyla.sylwia@skolyszyn.pl

 

Artur Hajnosz

Podinspektor do spraw komunikacji i drogownictwa

tel. 13 44 91 751

e-mail: drogi@skolyszyn.pl

 

Angelika Goleń

Inspektor do spraw gospodarki przestrzennej

tel. 13 44 91 734

e-mail: a.golen@skolyszyn.pl

 

Maciej Jastrząb

Podinspektor do spraw budownictwa

tel. 13 44 91 734

e-mail: jastrzab.m@skolyszyn.pl

 

Grzegorz Szański

Podinspektor do spraw zamówień publicznych i inwestycji

tel. 13 44 91 751

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

 

Katarzyna Warywoda

Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

tel. 13 44 91 729

e-mail: k.warywoda@skolyszyn.pl

 

Waldemar Jarek

Inspektor do spraw inwestycji, oświetlenia I gospodarki mieszkaniowej

tel. 13 44 91 729

e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl

 

Klaudia Mitoraj

Podinspektor do spraw działalności gospodarczej, rolnictwa i leśnictwa

tel. 13 44 91 731

e-mail: klaudia.mitoraj@skolyszy.pl

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

 

Artur Sowiński

Inspektor do spraw informatyzacji

tel. 13 44 91 755

e-mail: a.sowinski@skolyszyn.pl

 

Justyna Furmankiewicz

Inspektor do spraw promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

tel. 13 44 91 755

e-mail: promocja@skolyszyn.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi