Więcej nowości w bibliotece

Zbiory współczesnej biblioteki powinny mieć charakter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych pozycji. Czytelnicy zainteresowani są głównie korzystaniem z nowych książek oraz zbiorów specjalnych.

By sprostać tym wymaganiom Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie realizuje zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

 Celem tego programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.  Rodzaje kwalifikujących się zadań to zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich i bibliotek działających na obszarach marginalizowanych. Decyzją Ministra w roku 2011 dotacja na Program wynosić będzie 15 mln zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przygotował projekt i wysłał wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Komitet Sterujący kierując się zatwierdzonymi uprzednio przez Ministra Kultury kryteriami i zasadami rozdziału (kryterium czytelniczym, kryterium demograficznym oraz kryterium wg wysokości PKB na jednego mieszkańca w województwach), dokonał podziału dotacji pomiędzy poszczególne biblioteki ubiegające się o środki finansowe. 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.140 złotych. Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli na uzupełnienie księgozbioru w podstawowe pozycje poszukiwane przez czytelników.

 

Autor:

Marta Gąsiorowska - Kierownk GOKiCz

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi