Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi: Harklowa

Ogłoszenie nr 13/2017 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 30 czerwca 2017 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi: Harklowa, Gmina Skołyszyn, Województwo Podkarpackie, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat.

Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu Gminy w okresie od dnia 7 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r., a także na stronach internetowych Gminy Skołyszyn /Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn i Aktualności www.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn/. Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: 713/ 449-17-31/.

 

Wójt Gminy

mgr Zenon Szura

Do pobrania:

Zarządzenie nr 77/2017

Zarządzenie nr 78/2017

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi