Zawody Pożarnicze - zapowidź

W dniu 24 września 2017r.o godz. 1045 na obiektach sportowo rekreacyjnych w Osieku Jasielskim odbędą się powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Celem organizacji zawodów OSP jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,  przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Do powiatowych zawodów zgłoszono jednostki OSP i MDP w grupach:
- Grupa „A” męskie drużyny OSP: Brzyska, Cieklin, Bieździedza, Myscowa, Osobnica, Pielgrzynka, Skalnik, Skołyszyn, Święcany, Tarnowiec, Warzycze;
- Grupa „C” kobiece drużyny pożarnicze: Brzezowa, Kołaczyce, Skołyszyn;
- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęta: Brzyska, Łysa Góra, Myscowa, Skołyszyn, Warzyce;
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – chłopcy: Łazy Dębowieckie, Mytarka, Niepla, Pusta Wola;
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulaminami w dwóch konkurencjach: sztafety pożarnicze OSP i MDP oraz rozwinięcia bojowe. Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wraz z Komendą Powiatową PSP w Jaśle we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi