Pod koniec 2020 roku zakończony został remont ponad 800 metrowego odcinka drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany. Koszt realizacji tego zadania drogowego wyniósł 448 818,51 złotych, z czego 20 000,00 złotych pochodziło z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Skołyszyn. Wykonawca robót: PRDM Jasło.