Tytuł operacji:

Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn w km 0+000 – 0+777

Cel operacji:

Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn na odcinku o długości 777 m

Planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej na długości 0,777 km

Typ operacji:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

Tytuł operacji:

Przebudowa drogi gminnej Nr 113706R Harklowa „Osiedle-cmentarz” w km 0+000 -0+193, 0+272 – 0+351, 0+561 – 0+978

Cel operacji:

Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113706R „Osiedle-cmentarz” w miejscowości Harklowa

o łącznej długości 689 m

Planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej na długości 0,689 km

Typ operacji:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Tytuł operacji:

Przebudowa drogi gminnej Nr 113669R Przysieki "Granice" w km 0+000 - 0+999 

Cel operacji:

Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113669R „Granice” w miejscowości Przysieki

na odcinku o długości 999 m

Planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej na długości 0,999 km

Typ operacji:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Tytuł operacji:

Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany odcinek I w km 0+000 - 0+995, odcinek II w km 2+760 – 3+305 i odcinek III w km 3+546 – 4+545

Cel operacji:

Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcanach o łącznej długości 2539 m

Planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej na długości 2,539 km

Typ operacji:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Tytuł operacji:

Przebudowa dróg gminnych: Nr 113655R Jabłonica „Bąkówki”, Nr 113674R Harklowa „Kopalnia Ropita”, Nr 113662R Lisów –Bączal Górny „Dutkowice” – odcinek I i odcinek II, Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki „Zawodzie"

Cel operacji:

Poprawa stanu infrastruktury poprzez przebudowę drogi Nr 113655R Jabłonica „Bąkówki” o długości 991 m i drogi Nr 113674R Harklowa „Kopalnia Ropita” o długości 995 m oraz drogi  Nr 113662R Lisów –Bączal Górny „Dutkowice” o łącznej długości 1444 m a także drogi Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki „Zawodzie” o długości 855 m

Planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej na długości 4,285 km

Typ operacji:

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

Tytuł operacji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I

Cel operacji:

Poprawa stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizację ukladu technologicznego oraz budowę gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Harklowa i Kunowa - etap I

Planowane efekty:

- budowa 7 km sieci wodociągowej

- budowa 1 ujęcia wody

- budowa, przebudowa i nadbudowa 1 stacji uzdatniania wody

 

Typ operacji:

Gospodarka wodno-ściekowa i objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczedzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 

 

 

Tytuł operacji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn

Cel operacji:

Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Skołyszyn poprzez budowę 8 miejsc aktywnego spędzania czasu w miejscowościach: Lisów, Jabłonica, Harklowa, Bączal Dolny, Kunowa, Przysieki i Święcany.

Planowane efekty:

- budowa 7 siłowni plenerowych w miejscowościach: Bączal Dolny,   Jabłonica, Kunowa, Lisów, Harklowa, Przysieki i Święcany

- budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Święcany

Typ operacji:

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.