21 maja br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Skołyszyn, a firmą MOSTAR Sp. z.o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, na wykonanie zadania pn. ”Remont pomostu kładki linowej dla pieszych w Przysiekach”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomostu kładki linowej dla pieszych w m. Przysieki o długości 118,25 m, zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej Nr 113670R relacji Przysieki – Zawodzie – Pusta Wola. Wartość zadania to ponad 120 000 zł. Planowany termin zakończenia robót to 31 sierpnia 2020 r.

„Obecny stan techniczny drewnianego pomostu kładki jest fatalny i zagraża bezpieczeństwu użytkowników. W tej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia, a są to w większości rodziny i dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły i kościoła. Pomimo trwających prac projektowych mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki, prowadzonych przez Powiat Jasielski zdecydowałem, że należy przeprowadzić kompleksowy remont pomostu kładki, tym bardziej, że zadanie to zostało przyjęte przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r. O terminie rozpoczęcia prac remontowych będziemy mieszkańców informować – mówi p. Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skołyszyn.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause