Informujemy, że drobne, popowodziowe odpady komunalne (obuwie, odzież itp.) będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Odpady te należy wystawiać w czarnych workach. Odpady wielkogabarytowe powstałe w wyniku powodzi należy składować w wyznaczonych poniżej lokalizacjach:

  1. Parking przy szkole w Przysiekach,
  2. Parking przy starej remizie w Skołyszynie,
  3. Parking przy Domu Ludowym w Jabłonicy,
  4. Parking przy przystanku naprzeciwko kaplicy w Siepietnicy.