ogloszenie przedsiebiorcy

Formularz informacji o wartości strat - https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-nr-22-2020-z-dn-16-07-2020-r.html