Tytuł projektu:
Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym. Projekt jest dofinansowany ze środków „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. 

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
01.07. 2021 r.  –  31.10.2021 r.

Cel projektu
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Bączalu Górnym poprzez doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.

Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmuje dostawę  i montaż urządzeń na plac zabaw w Bączalu Górnym wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i obejmuje:

  1. Demontaż i wywóz 2 huśtawek i 1 karuzeli
  2. Uporządkowanie terenu – wyrównanie, plantowanie
  3. Dostawę i montaż huśtawki podwójnej metalowej
  4. Dostawę i montaż metalowej karuzeli talerzowej z ławeczkami
  5. Dostawę i montaż huśtawki wagowej metalowej
  6. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni o powierzchni 153 m2 (obejmuje wykonanie koryta, podbudowy z kruszyw, ułożenie nawierzchni)

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu będą rodziny z dziećmi zamieszkujące sołectwo Bączal Górny.

Efekty projektu:
Zmodernizowany plac zabaw w Bączalu Górnym spełniający standardy bezpieczeństwa.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 53 517,30  zł
Dofinansowanie projektu: 12 000 000 zł
Wkład własny: 41 517,30  zł