Od 1 lipca 2017 r.  na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segragacji Odpadów. Obowiązujące zasady zostały przedstawione poniżej: