SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE informuje, że od 01.03.2011 w dni powszednie od 1800 – 800, soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobową opiekę lekarską  -  ambulatoryjną i  wyjazdową oraz ambulatoryjną i wyjazdową  opiekę pielęgniarską sprawuje

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE 

38-200 Jasło

ul. Lwowska 22

Gabinety lekarskie - tel. 013-44 37 720, 013-44 37 721,

Gabinet zabiegowy - tel. 013-44 37 723

NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIEZ Z POZ

Ratownictwo medyczne, tylko dla świadczeń udzielanych w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia:

tel. alarmowy z nr stacjonarnego 999

tel. alarmowy z nr komórkowego 112

Autor: SPZOZ Skołyszyn