Prace nad herbem, flagą, banerem i pieczęcią Gminy Skołyszyn rozpoczęły się gdy Rada Gminy Skołyszyn uchwałą nr XIX/158/04 z dnia 11 listopada 2004 roku w sprawie rozpoczęcia prac nad ustaleniem herbu Gminy Skołyszyn zobowiązała Wójta Gminy do podjęcia prac.

Prace natomiast zakończyła uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr XXIX/216/09 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Skołyszyn oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Skołyszyn

Herbem Gminy Skołyszyn jest: w polu czerwonym miecz srebrny o rękojeści złotej przekrzyżowany kluczem złotym i srebrnym, a po lewej takaż lampa naftowa o obręczach i uchwycie złotym oraz płomieniem czerwonym.


Flagą Gminy Skołyszyn jest: prostokątny płat o proporcjach 5 : 8, dzielony w pas (poziomo) w stosunku 1 : 3 : 1, w barwach: czerwony, biały i czerwony. Na szerokim pasie białym pośrodku - tarcza herbowa z herbem Gminy Skołyszyn.


Banerem Gminy Skołyszyn jest prostokąt o proporcjach 1 : 4, dzielony w słup (pionowo) w proporcjach 1 : 3 : 1 w barwach: czerwony, biały i czerwony, na 1/3 wysokości płata baneru na szerokim białym pasie tarcza herbowa przedstawiającą herb gminny.

Pieczęcią Gminy Skołyszyn jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA SKOŁYSZYN”, między napisem „GMINA” i „SKOŁYSZYN” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła (pieczęci) tarcza z herbem gminy.

Opis herbu:

W polu czerwonym miecz srebrny o rękojeści złotej przekrzyżowany kluczem złotym i srebrnym, a po lewej takaż lampa naftowa o obręczach i uchwycie złotym oraz płomieniem czerwonym.

Uzasadnienie:

Srebrny miecz i dwa klucze, srebrny i złoty, nawiązują do herbu klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu, który był założycielem w wieku XII i XIII kilku wiosek obecnej Gminy Skołyszyn oraz ich właścicielem lub współwłaścicielem aż do początków XIX wieku. Miecz i klucze są tradycyjnymi atrybutami śś. Piotra i Pawła Apostołów — patronów tynieckiego klasztoru. Ci sami święci występują w herbie miasta Biecz, które było siedzibą królewskiego starostwa. Temu starostwu, jako królewszczyźnie, podlegało kilka wiosek obecnej Gminy Skołyszyn. Należy dodać, że skołyszyński kościół ma za patronów: śś. Apostołów Piotra i Pawła (drugie wezwanie).

Lampa naftowa konstrukcji Ignacego Łukasiewicza symbolizuje dziewiętnasto- i dwudziestowieczne naftowe tradycje Gminy Skołyszyn. Eksploatacja złóż ropy naftowej w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju terenów wokół Skołyszyna.

Uzasadnienie barw:

czerwień utożsamiana jest z barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Natomiast srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Złoto (żółcień) symbolizuje zazwyczaj Boski majestat, a także i króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność.